והנה כל היסוד של שלום הבית היהודי הוא היסוד של כלל ישראלת כי הפרט הוא הכללת ועל ידי התחזקות והתייסדות הטובה של הפרט מתחזק הכלל כולו

From Reb Asher Freund

"It is my wish, hope, and prayer that Hashem will answer your personal prayers for all that is good, and He will awaken your heart to do acts of benevolence and charity. May you thereby merit to be a partner and a witness to our final redemption. "

From Reb Asher Freund